Tecno Industrial

ACTIVITATS DE REFORÇ ESTIU 2013

Fer totes les qüestions i les activitats finals del llibre de Tecnologia I.
Fer els exercicis proposats al moodle de l'assignatura.