2n ESO

ACTIVITAS DE RECUPERACIÓ

Els alumnes que hagin de recuperar  l'assignatura de Tecnologia de segon al setembre, hauran de fer  el resum i les activitats  del llibre digital, de les unitats especificades ii presentar-los el dia de la prova extraordinària de setembre.

Unitat 1: Electricitat
Unitat 2: Corrent Altern. Motors elèctrics.
Unitat 4: Les primeres matèries.
Unitat 5: El procés de fabricació.
Unitat 6: Comercialització.

ACTIVITATS DE REFORÇ

Els alumnes que hagin superat l'assignatura amb un suficient hauran de reforçar els continguts d'aquest curs que han de consolidar per passar a 3er.
Per fer-ho, han de realitzar:
- Mini unitat didàctica del edu365 sobre electricitat i magnetisme de 2n.

Electricitat i magnetisme