1r ESO

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ
 
Tasques a realitzar i entregar necessàriament per tal de poder presentar-se a l'examen de TECNOLOGIA de setembre.UNITAT 1 De la pàgina 27 cal realitzar els exercicis 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10.
Fer una redacció explicant el procés tecnològic seguit per construir un marc de fotografies. Recorda incloure el nom de les operacions i les eines que vam utilitzar.

UNITAT 2 De la pàgina 48 i següents cal realitzar els exercicis 1, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 27.

PROJECCIONS I VISTES De la pàgina 57 i següents cal realitzar els exercicis 36, 37, 38, 39, 40, 41.

UNITAT 4 Realitzar un resum de la unitat. De la pàgina 129 els exercicis 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.

UNITAT 5 De la pàgina 146 i següents cal realitzar els exercicis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11.
Realitzar una graella on hi consti el nom, l'ús i el dibuix de les eines que apareixen dibuixades en el llibre.

UNUTAT 7 De la pàgina 210 i següents cal realitzar els exercicis 1, 2, 3, 4, 5, 6,
12 (imprimir-lo), 31 (imprimir-lo).

UNITAT 8 De la pàgina 244 i següents cal realitzar els exercicis 7, 8, 18, 19 (imprimir-los).
El departament de Tecnologia us desitja que passeu un bon estiu.